Blog

Napis ZUS

Jak przygotować firmę do kontroli ZUS?

Wypełnianie swoich obowiązków wobec fiskusa, to nie wszystkie powinności, jakie ciążą na przedsiębiorcy. Równie istotne okażą się rzetelne i prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz terminowe sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, jak również naliczania i odprowadzania składek. W najlepszej sytuacji są ci płatnicy składek, którzy swoje kontakty z ZUS powierzyli firmie księgowej oferującej ponadto

Czytaj dalej
kobieta podpisująca dokument

Jak wystąpić z PPK?

Prowadzenie obsługi księgowej firm wiąże się z reguły nie tylko z zajmowaniem się rachunkowością, ale również sprawami kadrowo-płacowymi oraz łączącymi się z nimi obowiązkami. Wiele biur księgowych oferuje m.in. przygotowywanie umów o pracę, rozliczanie urlopów czy gromadzenie dokumentacji potrzebnej do akt pracowniczych. Wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych nakładających na pracodawców nowe obowiązki oznacza zwykle, że specjaliści

Czytaj dalej
panowie robiący statystyki rachunkowe

Czy można iść na L4 na umowie zleceniu i otrzymać wynagrodzenie?

Obowiązki formalne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oznaczają konieczność zajmowania się wieloma działaniami obejmującymi księgowość i kwestie określania zobowiązań podatkowych oraz ich odprowadzania, a także kadry i płace. W Białymstoku można zlecić ich wykonanie Biuru Rachunkowemu BRMK. Warto pamiętać, że samodzielne rozwiązywanie wielu problemów, które pojawiają się wówczas, gdy chce się podołać takim wyzwaniom, może być

Czytaj dalej
Księgowa za biurkiem

Jakie uprawnienia musi posiadać księgowa?

Każda firma musi wypełniać swoje zobowiązania wobec fiskusa w sposób, który nie spowoduje konieczności ponoszenia odpowiedzialności karno-skarbowej. Gwarancją poprawnych rozliczeń podatkowych oraz rzetelnego dopełniania wszystkich formalności jest dobrze prowadzona księgowość. W Białymstoku usługi tego rodzaju wykonuje Biuro Rachunkowe Monika Kaca, zapewniając fachową obsługę zgodną ze wszystkimi obowiązującymi standardami. Przekonajmy się, jakie kompetencje są potrzebne do

Czytaj dalej
księgowa w pracy

Od jakiej kwoty należy prowadzić pełną rachunkowość?

Wykonywanie działalności gospodarczej oznacza konieczność wypełniania wielu obowiązków formalnych, w tym właściwego zajmowania się rachunkowością. To, według jakich przepisów należy prowadzić księgi oraz jaki musi być ich rodzaj, zależy od formy prawnej, w jakiej działa przedsiębiorstwo, a także od skali jego funkcjonowania przekładającej się na uzyskiwane dochody. Jeżeli nie zostaną przekroczone określone progi, możliwe będzie

Czytaj dalej
spotkanie biznesowe

Jak przeprowadzić likwidację spółki komandytowej?

Spółki są zakładane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która może wiązać się zarówno z funkcjonowaniem powstałego podmiotu gospodarczego w dłuższej perspektywie, jak i być powołana do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Powołujący spółkę mogą więc od razu określić czas, w jakim będzie ona aktywna albo podjąć decyzję o końcu jej istnienia w wyniku różnych zdarzeń gospodarczych –

Czytaj dalej
Księgowość

Kto może prowadzić uproszczoną księgowość?

Wykonywanie działalności gospodarczej nieodłączenie wiążę się z koniecznością naliczania i rozliczania podatków i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji rachunkowej. Jej forma jest uzależniona od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje firma, a także uzyskiwanych przez nią dochodów. Domyślnym sposobem rejestrowania zdarzeń gospodarczych jest pełna księgowość na podstawie Ustawy o rachunkowości. Jeśli spełnione zostaną określone w przepisach kryteria, można

Czytaj dalej
księgowość

5 powodów, by powierzyć kadry i płace księgowej

Prowadzenie firmy zatrudniającej pracowników na umowach o pracę lub cywilno-prawnych oznacza nie tylko konieczność dokonywania odpowiednich rozliczeń z fiskusem, ale także prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z dokumentacją pracowniczą i płacową. Najwygodniejszym sposobem radzenia sobie z tym obszarem będzie zlecenie tego zadania odpowiedniemu biuru rachunkowemu. Zajmowanie się kadrami i płacami w Białymstoku najlepiej powierzyć biuru księgowemu

Czytaj dalej
Działalność gospodarcza

Jak założyć spółkę z o. o.? Opis krok po kroku

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada popularny skrót spółka z o. o. Postać ta charakteryzuje się pewną elastycznością. Nie ma ograniczeń na przykład, jeśli chodzi o ilość osób, które mogą ją założyć. Jej rola nie jest też limitowana do jakiejś konkretnej branży. Niezależnie

Czytaj dalej
kalkulator

5 cech dobrego biura rachunkowego 

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że poszczególne biura rachunkowe niewiele się od siebie różnią. Jeśli nie umiesz podjąć decyzji, z pewnością pomogą ci w tym przyciągające wzrok reklamy, niskie ceny lub czasowe oferty promocyjne. Możesz też przeczytać nasze wskazówki i znaleźć biuro rachunkowe, które będzie miało wszystkie poniższe cechy.

Czytaj dalej