Doradztwo

W naszym biurze możecie Państwo dokonać formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją firmy. W ramach współpracy oferujemy specjalistyczne konsultacje z doradcami zawodowymi oraz reprezentację przed instytucjami publicznymi.

 

Oferujemy Państwu:

 • przygotowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przygotowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • porady i konsultacje z zakresu prawa gospodarczego,
 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych i planowania podatkowego,
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych i kadrowych,
 • doradztwo przy sporządzaniu biznesplanów i prognoz finansowych,
 • redagowanie pism, skarg i odwołań od decyzji organów podatkowych i ZUS,
 • analizę planów Klienta pod względem skutków finansowych i podatkowych,
 • analizy finansowe przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych,
 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • przygotowanie umów i kontraktów handlowych,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowania unijne,
 • porady w zakresie formy i skutków likwidacji, przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.


Szkolenia z zakresu technik sprzedaży.

Wsparcie doradcy w zakresie:

 • wspólnego poszukiwania obszaru działalności przyszłego przedsiębiorcy, najbardziej dostosowanego do jego cech charakteru i zainteresowań
 • zarządzania czasem
 • zarządzania własnymi siłami
 • ciągłego rozwoju motywacji i kreatywności w budowaniu firmy
 • reklamy
 • tworzenia wizerunku firmy
 • doradztwa personalnego w procesie rekrutacji pracowników – uczestniczenie w rozmowach rekrutacyjnych, kwalifikacyjnych
 • poprawę relacji interpersonalnych pracownik – pracownik, kierownictwo – pracownik, firma – kontrahent
 • ustalenia zasad współpracy i zbudowania więzi z klientami firmy.