Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jak dobrać najlepsze rozwiązania do Twojej działalności.

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Kadry i płace

Usługi w zakresie kadr i płac to najważniejszy czynnik decydujący o sprawnym i skutecznym działaniu każdego przedsiębiorstwa. Wyróżnia nas ogromne doświadczenie w tym obszarze, dlatego możemy zaoferować rzetelną i fachową obsługę firmy, uwzględniając także potrzeby pracowników oraz interesy pracodawcy. Kadry i płace to naturalne uzupełnienie księgowości w działalności gospodarczej. Doskonała znajomość przepisów pozwala nam szybko reagować na zmiany w prawie pracy oraz ubezpieczeniach społecznych. Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie zapewnia zachowanie poufności wewnątrz przedsiębiorstwa.

Twoje kadry i płace w rękach specjalistów

Będąc rzetelnym dostawcą usług z zakresu kadr i płac, stale poszerzamy umiejętności i wiedzę w obszarze prawa pracy, aby prowadzenie wszystkich akt pracowniczych oraz naliczanie wynagrodzeń zostało realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wspieramy Twoją działalność, proponując fachową pomoc podczas kontroli ze strony Urzędu Skarbowego, ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy. Odpowiadamy za przygotowanie pełnej dokumentacji, wdrażamy rozwiązania niwelujące obszary ryzyka. Porządkujemy akta zgodnie z aktualnymi wytycznymi prawnymi.

Co wchodzi w zakres obsługi kadrowo-płacowej?

Korzystając z naszych usług, zyskujesz dostęp do najnowszych, stale aktualizowanych systemów kadrowo-płacowych bez angażowania własnych środków finansowych. Dzięki nim możliwe jest łatwiejsze zarządzanie dokumentacją i jej automatyczne wysyłanie do odpowiednich urzędów.

W ramach obsługi kadrowej realizujemy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy,
 • zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek osobowych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS,
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie rejestrów zwolnień lekarskich,
 • monitoring aktualności badań lekarskich,
 • monitoring terminów szkoleń BHP,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON,
 • przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
 • sporządzanie raportów na potrzeby Klienta.

Zajmujemy się też doradztwem księgowym. Możemy doradzić, jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze w danym przypadku. Mowa tu zarówno o wyborze właściwego rodzaju zatrudnienia, jak i poprawności dokumentacji.

Powierzając nam obsługę kadr i płac, zyskujesz możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy, pozostawiając obsługę naszym specjalistom dysponującym profesjonalną i aktualną wiedzą.

Profesjonalna obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej realizujemy:

 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac pracowników, podział wynagrodzeń na miejsca powstawania kosztów,
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń do list płac pracowników,
 • comiesięczne ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wysokości składek ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • przygotowywanie pasków z wynagrodzeniami pracowników,
 • przygotowywanie pasków z wynagrodzeniami pracowników,
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień płacowych według potrzeb Klienta,
 • sporządzenie deklaracji PIT-11 lub PIT-8B pracowników,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R na koniec roku podatkowego,
 • wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej Klienta,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje.

Kierujemy swoją ofertę zarówno do małych, jak i większych firm. Zajmujemy się obsługą płacową dla przedsiębiorstw z różnych branż. Wszystkie szczegóły ustalamy w trakcie wstępnej rozmowy. Z wieloma przedsiębiorcami prowadzimy stałą współpracę.

Wybierając nasze usługi w zakresie kadr i płac, zyskujesz pewność, że wszystkie działania są wykonywane w sposób rzetelny i uczciwy. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy związanej z danymi osobowymi. Z naszej oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy z każdej branży.

Poszukujesz obsługi księgowo-kadrowej swojej działalności gospodarczej?