Kadry i płace

Wydzielając z przedsiębiorstwa dział kadrowo-płacowy mają Państwo możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy pozostawiając obsługę naszym specjalistom dysponującym profesjonalną i aktualną wiedzą. Naszym Klientom zapewniamy poufność danych osobowych i finansowych. Wyprowadzenie poza przedsiębiorstwo spraw kadrowo-płacowych redukuje koszty administracyjne prowadzonej przez Państwa działalności, przyczynia się do oszczędności czasu poświęconego na wyjaśnienia w instytucjach fiskalnych. Zyskują Państwo dostęp do najnowszych, stale aktualizowanych systemów kadrowo- płacowych bez angażowania własnych środków.

Usługi świadczymy w siedzibie naszego biura (także poprzez zdalne połączenie z serwerem klienta) lub w siedzibie Klienta.

przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi

przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy

zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek osobowych

przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę

rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS

rozliczanie urlopów wypoczynkowych

prowadzenie rejestrów zwolnień lekarskich

monitoring aktualności badań lekarskich

monitoring terminów szkoleń BHP

sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON

przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS

współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje

sporządzanie raportów na potrzeby Klienta.

sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych

sporządzanie list płac pracowników, podział wynagrodzeń na miejsca powstawania kosztów

sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników

sporządzanie przelewów wynagrodzeń do list płac pracowników,

comiesięczne ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wysokości składek ZUS

sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS

przygotowywanie pasków z wynagrodzeniami pracowników

przygotowywanie pasków z wynagrodzeniami pracowników

przygotowywanie miesięcznych zestawień płacowych według potrzeb Klienta

sporządzenie deklaracji PIT-11 lub PIT-8B pracowników

sporządzenie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R na koniec roku podatkowego

wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej Klienta

współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje.

Cennik usług dotyczących obsługi księgowo-kadrowej działalności gospodarczej:

• prowadzenie ksiąg handlowych od 471,54 zł + VAT
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 105,69 zł + VAT
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego od 97,56 zł + VAT
• obsługa martwych spółek prawa handlowego od 203,25 zł + VAT
• obsługa ksiąg handlowych fundacji, stowarzyszeń od 341,46 zł + VAT
• konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej / 1h 65,04 zł + VAT
• rozliczenie kadrowo-płacowe pracownika od 29,27 zł + VAT
• rozliczenie umów zleceń lub umowy o dzieło – od 18,70 zł + VAT
• zwrot VAT od materiałów budowlanych – od 170,73 + VAT
• roczne rozliczenia podatkowe od 32,52 zł + VAT
• zmiana danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Miejskim 25,00 zł + VAT
• prowadzenie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych w cenie obsługi księgowej
• pełnienie obowiązków służby BHP od 121,95 zł + VAT
• sporządzenie oceny ryzyka zawodowego od 81,30 zł + VAT
• szkolenia wstępne BHP pracowników od 44,72 zł + VAT
• szkolenia okresowe BHP pracowników od 44,72 zł + VAT

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.