Zakładanie spółek

zakładanie i sprzedaż spółek

Usługę zakładania spółek kierujemy do osób fizycznych i prawnych, które nie mają odpowiednich środków na samodzielne otworzenie firmy w formie spółki. Oferujemy kompleksową pomoc przy zakładaniu i likwidacji spółek, a także w ich obsłudze księgowej. Przygotowujemy pełną dokumentację prawną, pomagamy w wypełnieniu kluczowych obowiązków formalnych. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakładaniu spółek otrzymujesz pewność, że czynność zostanie zrealizowana bardzo szybko. Na życzenie klienta dokonujemy zmian, takich jak: zmiana siedziby spółki, zmiana składu zarządu, zmiana nazwy firmy, modyfikacja PKD.

Zakup zarejestrowanej spółki

W każdej chwili możesz kupić gotową, zarejestrowaną spółkę – z czystym kontem i bez zobowiązań względem innych podmiotów. Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku planowania rozpoczęcia działalności już w dniu zakładania spółki. Oferowane przez nas spółki mają nadane numery KRS, REGON i NIP. W zależności od preferencji spółka może już posiadać rachunek bankowy w PLN i EUR w dniu nabycia udziałów. Dajemy gwarancję, że założone spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych. Prowadzimy także sprzedaż spółek, które uzyskiwały przychody z działalności handlowej lub usługowej. Zaewidencjonowane obroty z tytułu przeszłych zdarzeń gospodarczych mogą okazać się pomocne potencjalnemu nabywcy spółki w celu uzyskania dotacji czy kredytu.

Pomagamy w likwidacji spółek

Pomagamy zarówno w sprzedaży, jak i likwidacji spółek. To złożony i sformalizowany proces, którego efektem jest całkowite zamknięcie i zakończenie działalności spółki. Pierwszym etapem jest otwarcie likwidacji spółki pod warunkiem wystąpienia jednej z przyczyn umożliwiających zamknięcie działalności. Mogą być to czynniki wymienione bezpośrednio w umowie, uchwale wspólników czy inne przyczyny przewidziane prawem. Wybierając naszą ofertę, możesz liczyć na specjalistyczną pomoc w sprzedaży i likwidacji spółek.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jak dobrać najlepsze rozwiązania do Twojej działalności.

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.