Zakładanie i sprzedaż spółek

W każdej chwili możecie Państwo kupić gotową, zarejestrowaną Spółkę, z czystym kontem, bez zobowiązań względem innych podmiotów. Jest to najlepsze wyjście, jeśli potrzebujecie rozpocząć działalność jeszcze w dniu nabycia spółki.

Posiadamy w naszej ofercie handlowej zarejestrowane spółki, które są gotowe do podjęcia działalności w dniu ich nabycia.
Oferowane przez nas spółki posiadają nadane numery: KRS, REGON i NIP.
Spółka może posiadać rachunek bankowy w PLN i EUR, już w dniu nabycia udziałów.
Dajemy gwarancję, że założone przez nas spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych.
Prowadzimy również sprzedaż spółek z „przeszłością”, które uzyskiwały przychody z działalności handlowej lub usługowej. Zaewidencjonowane obroty z tytułu przeszłych zdarzeń gospodarczych mogą okazać się pomocne potencjalnemu nabywcy spółki w uzyskaniu dotacji lub kredytu.

Ponadto na życzenie klienta możemy dokonać wszelkich zmian w spółce, takich jak:

  • zmiana siedziby spółki
  • zmiana składu zarządu
  • nazwy firmy
  • modyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) itd.

Kupując od nas gotową spółkę możemy udostępnić adres rejestrowy na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych.

Procedura zakupu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności prawne celem zakupu spółki z o.o. w dwojaki sposób:

1. Spotkanie w kancelarii notarialnej w Białymstoku:

Umawiamy spotkanie we współpracującej z naszym biurem Kancelarii Notarialnej w Białymstoku w terminie Państwu i nam odpowiadającym lub u Notariusza wybranego przez Państwa. Podczas spotkania przeprowadzamy czynności notarialne związane z zakupem spółki (podpisanie umowy sprzedaży udziałów i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników związaną ze zmianą zarządu spółki).
Na dzień spotkania przygotujemy dokumentację niezbędną do rejestracji spółki w KRS, US, GUS, ZUS. Możemy również powyższą dokumentację złożyć do odpowiedniego dla spółki sądu. Spotkanie w kancelarii notarialnej nie powinno zająć dłużej niż 1 godzinę.

2. Zakup na odległość na podstawie pełnomocnictwa notarialnego:

Możliwe jest przeprowadzenie zakupu spółki na odległość, na zasadzie wystawienia pełnomocnictwa notarialnego do nabycia udziałów spółki oraz przeprowadzenia w imieniu nowego wspólnika/wspólników spółki nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, w celu dokonania określonych zmian (m.in.: zmiany zarządu spółki, zmiany nazwy spółki, zmiany siedziby spółki).
W przypadku skorzystania z usługi zakupu spółki na odległość wszelka dokumentacja zostanie przesłana kurierem wraz z dokumentacją spółki, bądź osobno za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Skorzystanie z takiej usługi uwarunkowane jest dokonaniem przedpłaty w wysokości ceny udziałów oraz szacowanych kosztów notarialnych.

 

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez jednego lub kilku udziałowców. Opracujemy umowę oraz wycenimy koszt założenia spółki zgodnie z Państwa wymaganiami.
Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Świadczymy usługę najmu adresu. Ustalenie adresu spółki jest niezbędne po podpisaniu aktu notarialnego. W tym celu z aktem notarialnym należy udać się do naszego biura by podpisać umowę najmu. Można oczywiście dokonać tej czynności zdalnie, tj. przez internet i z wykorzystaniem usług Poczty lub kuriera.

Z aktem notarialnym wiążą się następujące opłaty:

  • taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zależy od wysokości kapitału zakładowego. Przy kapitale 5 tys. złotych wyniesie ona 160 zł + VAT; przy kapitale zakładowym 50 tys. zł, to odpowiednio 910 zł + VAT
  • opłata za odpisy umowy spółki – kwota 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę tekstu
  • podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy w formie aktu notarialnego.

Nasza oferta pomocy w zakładaniu, zakupie i sprzedaży spółek dotyczy przygotowania umowy spółki oraz sporządzenia wniosków do KRS z załącznikami, które składa się je pod rygorem zwrotu wniosku.

Z rejestracją spółki w KRS wiążą się następujące opłaty:

  • wniosek o wpis do KRS
  • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • płatność za wniosek i ogłoszenie odbywa się bezpośrednio przy składaniu wniosku o wpis do KRS.

 

Z naszą pomocą zarejestrujesz drogą elektroniczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę jawną  w ciągu 24 godzin!

Z chwilą zarejestrowania spółki staje się ona pełnoprawnym uczestnikiem obrotu i zyskuje osobowość prawną. Może ona w pełni funkcjonować na rynku, zaciągać zobowiązania, wystawiać faktury, odprowadzać podatki.

Zakładanie i sprzedaż spółek:

Cennik usług zakładania podmiotów gospodarczych i sprzedaży spółek :
• założenie spółki jawnej – 550 zł + VAT
• założenie spółki partnerskiej – 550 zł + VAT
• założenie spółki komandytowej – 569zł + VAT
• założenie spółki z o.o. – od 620 zł + VAT (cały proces rejestracji wraz z przygotowaniem treści aktu notarialnego)
• wypełnianie dokumentacji KRS ( US, GUS, ZUS ) dla osób posiadających już akt notarialny – 430 zł + VAT
• założenie spółki z o.o., do której aportem wniesiona będzie działalność gospodarcza – 730 zł + VAT
• założenie spółki akcyjnej – 1500 zł
• założenie spółki komandytowo – akcyjnej – 950 zł + VAT
• założenie stowarzyszenia bez działalności gospodarczej – 300 zł + VAT
• założenie stowarzyszenia z działalnością gospodarczą – 350 zł + VAT
• założenie fundacji bez działalności gospodarczej – 300 zł + VAT
• założenie fundacji z działalnością gospodarczą – 350 zł + VAT
• przekształcanie spółek, podział, łączenie – od 1000 zł + VAT
• likwidacja spółek – od 1500 zł + VAT
• sprzedaż gotowej spółki (koszty zmian w KRS, koszty notarialne nie wymagające zmiany umowy spółki, pełnomocnictwa, koszty rejestracji do VAT ponosi sprzedający) – 2 400 zł brutto

 

Oferujemy usługę aktualizacji danych w KRS, US, ZUS niezbędnej po zakupie udziałóww spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualizacja  niewymagająca umowy spółki po zakupie udziałów to koszt 430 zł +VAT, natomiast aktualizacja wymagająca zmiany umowy spółki to koszt 700 zł +VAT.

 

Współpracujemy z kancelarią notarialną oferującą już od 514 zł komplet potrzebnych dokumentów, czyli akt notarialny zawarcia umowy spółki, odpisy aktu,wzory podpisów. Podane wyżej w cenniku koszty to koszty za nasze usługi. Koszty notarialne i urzędowe dla spółek z o.o. ustalane na podstawie urzędowych stawek.

 

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.