Zakładanie spółek

zakładanie i sprzedaż spółek

Usługę zakładania spółek kierujemy do osób fizycznych i prawnych, które planują prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki. Oferujemy kompleksową pomoc przy zakładaniu i likwidacji spółek, a także w ich obsłudze księgowej. Przygotowujemy pełną dokumentację prawną, pomagamy w wypełnieniu kluczowych obowiązków formalnych. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakładaniu spółek otrzymujesz pewność, że czynność zostanie zrealizowana terminowo i profesjonalnie. Na życzenie klienta dokonujemy zmian, takich jak: zmiana siedziby spółki, zmiana składu zarządu, zmiana nazwy firmy, modyfikacja PKD.

Świadczymy też doradztwo dla firm, które pozwala na podjęcie decyzji dotyczącej założenia spółki. Sprawdzamy, czy w danym przypadku taki krok będzie opłacalny.

Zakup zarejestrowanej spółki

W każdej chwili możesz kupić gotową, zarejestrowaną spółkę – z czystym kontem i bez zobowiązań względem innych podmiotów. Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku planowania rozpoczęcia działalności już w dniu zakładania spółki. Oferowane przez nas spółki mają nadane numery KRS, REGON i NIP. W zależności od preferencji spółka może już posiadać rachunek bankowy w PLN i EUR w dniu nabycia udziałów. Dajemy gwarancję, że założone spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych. Prowadzimy także sprzedaż spółek, które uzyskiwały przychody z działalności handlowej lub usługowej. Zaewidencjonowane obroty z tytułu przeszłych zdarzeń gospodarczych mogą okazać się pomocne potencjalnemu nabywcy spółki w celu uzyskania dotacji czy kredytu.

Pomagamy w likwidacji spółek

Pomagamy zarówno w sprzedaży, jak i likwidacji spółek. To złożony i sformalizowany proces, którego efektem jest całkowite zamknięcie i zakończenie działalności spółki. Pierwszym etapem jest otwarcie likwidacji spółki pod warunkiem wystąpienia jednej z przyczyn umożliwiających zamknięcie działalności. Mogą być to czynniki wymienione bezpośrednio w umowie, uchwale wspólników czy inne przyczyny przewidziane prawem. Wybierając naszą ofertę, możesz liczyć na specjalistyczną pomoc w sprzedaży i likwidacji spółek.

Jak przebiega likwidacja spółek?

Likwidacja spółek musi przebiegać zgodnie z określoną kolejnością. Na początku konieczne jest określenie okoliczności, które doprowadziły do takiego kroku. Przykładem jest wola wspólników czy inne, obiektywne okoliczności. Do najczęstszych powodów likwidacji spółki warto zaliczyć:

  • przyczyny, które zostały uwzględnione w umowie – zdarza się, że w umowach są przewidziane scenariusze, po których zaistnieniu wszystkie strony zgadzają się na automatyczne rozwiązanie spółki. Mowa tu np. o odmowie rejestracji patentów, nieobecność wybranych osób w działalności firmy czy upływu czasu, na jaki została zawarta spółka,
  • ogłoszenie upadłości,
  • wspólna decyzja wspólników podjęta większością głosów,
  • inne przyczyny wynikające z obowiązującego prawa.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru oraz innych urzędów. Konieczne jest też ustanowienie likwidatorów i sporządzenie bilansu. Otwarcie likwidacji jest również ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po dopełnieniu tych formalności podejmuje się czynności likwidacyjne, które prowadzą do zakończenia działalności spółki. Na koniec wystawia się sprawozdanie likwidacyjne i składa wniosek o wykreślenie firmy z KRS.

W całym procesie bierze udział sąd rejestrowy, który prowadzi akta spółki. To do tej instytucji powinny trafić wszystkie dokumenty potwierdzające chęć rozwiązania podmiotu. Likwidacja spółki jest płatna. Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztuje 350 zł.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jak dobrać najlepsze rozwiązania do Twojej działalności.

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.