Cennik

Cennik usług dotyczących obsługi księgowo-kadrowej działalności gospodarczej:
• prowadzenie ksiąg handlowych od 1000,00 zł + VAT
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 203,25 zł + VAT
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego od 162,60 zł + VAT
• obsługa martwych spółek prawa handlowego od 700,00 zł + VAT
• obsługa ksiąg handlowych fundacji, stowarzyszeń od 406,50 zł + VAT
• konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej / 1h 81,30 zł + VAT
• rozliczenie płacowe pracownika od 50,00 zł + VAT
• rozliczenie kadrowe pracownika od 30,00 zł + VAT
• rozliczenie umów zleceń lub umowy o dzieło – od 30,00 zł + VAT
• zwrot VAT – REFUND – od 325,20 + VAT
• roczne rozliczenia podatkowe od 50,00 zł + VAT
• zmiana danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Miejskim 40,65 zł + VAT
• prowadzenie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych w cenie obsługi księgowej
• pełnienie obowiązków służby BHP od 162,60 zł + VAT
• obsługa miesięcznych deklaracji PFRON od 81,30 zł + VAT
• rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych od 30,00 zł + VAT
• generowanie i wysyłka pliku JPK w cenie obsługi księgowej
• sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu w cenie obsługi księgowej

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Biuro wirtualne to usługa przeznaczona zarówno dla nowych jak i istniejących firm. Każdy nasz klient otrzymuje możliwość w pełni legalnej, potwierdzonej umową najmu, rejestracji działalności gospodarczej pod adresem naszego biura, które mieści się w centrum Białegostoku.

Oferujemy Państwu niżej wymienione Pakiety Biura Wirtualnego:

Pakiet podstawowy biura wirtualnego daje możliwość rejestracji firmy Klienta pod adresem 15-237 Białystok ul. Mickiewicza 80/2, co potwierdzone jest stosowną umową najmu. W ramach pakietu odbierana jest korespondencja lub same awiza w zależności od uzgodnień z klientem. O korespondencji, która nadeszła informujemy drogą mailową. Zyskujecie również Państwo dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje BRMK.

Cena pakietu podstawowego to 150 zł + VAT

Pakiet standardowy biura wirtualnego zawiera wszystkie składniki pakietu podstawowego, dodatkowo korespondencja przychodząca jest otwierana, skanowana i wysyłana na e-maila. W cenie abonamentu pakietu standardowego skanujemy do 40 stron A4 w miesiącu. Skanowanie kolejnych stron odbywa się za dopłatą 30 groszy brutto za stronę. Dodatkowo otrzymujecie Państwo możliwość zamieszczenia linku do Państwa strony jako dodatkowego wsparcia reklamowego na naszej stronie internetowej.

Cena pakietu standardowego to 200 zł + VAT

Pakiet rozszerzony biura wirtualnego zawiera wszystkie składniki pakietu standardowego oraz dodatkowo zapewnia możliwość korzystania z gabinetu do spotkań biznesowych z dostępem do internetu w zabezpieczonej sieci w wymiarze 6 godzin miesięcznie wymiennie na 3 godziny/ miesięcznie korzystania z sali konferencyjno-szkoleniowej w ustalonym z nami terminie. Oferujemy dodatkowo napoje: kawa, herbata, woda.

Cena pakietu rozszerzonego to 250 zł + VAT

Pakiet prestiżowy biura wirtualnego zawiera wszystkie składniki pakietu standardowego dodatkowo obsługę kalendarza spotkań oraz możliwość korzystania z gabinetu biznesowych z dostępem do internetu w zabezpieczonej sieci w wymiarze 10 godzin miesięcznie wymiennie na 5 godzin/ miesięcznie korzystania z sali konferencyjno-szkoleniowej w ustalonym z nami terminie. Oferujemy dodatkowo napoje: kawa, herbata, woda.

Cena pakietu prestiżowego to 300 zł + VAT

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Cennik usług zakładania, sprzedaży spółek, dokonywania zmian w KRS :
• założenie spółki jawnej, partnerskiej S 24- 650,40 zł + VAT
• założenie spółki komandytowej S 24- 650,40 zł + VAT
• założenie spółki z o.o. spółki komandytowej S 24- 975,61 zł + VAT
• założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S 24- 650,40 zł + VAT
• rejestracja zagranicznych podmiotów do VAT – 1 500,00 zł + VAT
• rejestracja w KRS oddziału spółki zagranicznej – 1 500,00 zł + VAT
• rejestracja zmiany siedziby spółki w KRS S24 – 406,50 zł+ VAT
• rejestracja zmiany adresu spółki w KRS S24 – 406,50 zł+ VAT
• rejestracja zmiany udziałowców w spółce w KRS S24 – 406,50 zł + VAT
• rejestracja zmiany  zarządu w spółce w KRS S24 – 406,50 zł + VAT
• rejestracja sprzedaży udziałów w spółce w KRS S24 – 406,50 zł + VAT
• aktualizacja danych wspólników lub członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki w KRS – m.in. ujawnienie PESEL – 406,50 zł + VAT
• zawieszenie działalności gospodarczej spółki w KRS – 406,50 zł + VAT
• odwieszenie działalności gospodarczej spółki w KRS –406,50 zł + VAT
• pomoc przy rejestracji spółki cywilnej – 352,20 zł + VAT
• pomoc przy przekształceniu formy prawnej spółek, w tym przygotowanie planu przekształcenia, rejestracja w KRS – od 1 626,02 zł + VAT
• sprzedaż gotowej spółki  – 3 500,00 zł

Podane powyżej w cenniku koszty to koszty za nasze usługi. Koszty notarialne i urzędowe dla spółek ustalane na podstawie urzędowych stawek.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Cennik naszych usług z zakresu sporządzania wniosków o dofinansowanie/dotację:

• sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu  – stawka indywidualna

• sporządzenie wniosku o dotację osobom bezrobotnym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy – cena 1 200,00 zł + VAT

• sporządzenie wniosku o dotację osobom prowadzącym działalność gospodarczą dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy – cena 1 200,00 zł + VAT

• inne usługi stosownie do potrzeb klienta – stawka indywidualna.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Sale spotkań Białystok

Nasze biuro oferuje najem  sali do spotkań biznesowych w cenie 50,00 zł + VAT za 1 godzinę.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

</tr</tr

Dodatkowe usługi Jedn. miary Cena netto
Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP szt 105,69 zł
Zezwolenie typu A, B na pracę cudzoziemca na terytorium RP z WUP szt 130,08 zł
Pomoc w sporządzeniu wniosku o indywidualną interpretację podatkową szt 500,00 zł
Założenie księgi wieczystej szt 186,99 zł
Wpisanie hipoteki szt 186,99 zł
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych szt 162,60 zł
Wystąpienie o nadanie numeru PESEL szt 81,30 zł
Sporządzanie umów handlowych, umów najmu, umów o współpracę, umów o roboty budowlane itd. szt 162,60 zł
Pomoc w sporządzaniu pism urzędowych – cena za 1 rozpoczętą godzinę pracy godz 81,30 zł
Sporządzenie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki cywilnej- umowa spółki, VAT-R, REGON, rejestracja wspólników w CEIDG szt 243,90 zł
Sporządzenie umowy pożyczki od wspólników spółki na rzecz ich spółek szt 81,30 zł
Przygotowanie wniosku o niezaleganiu ZUS, US szt 20,32 zł
Outsourcing realizacji przelewów bankowych- od jednego przelewu szt 1,63 zł
Założenie konta na PUESC (platforma usług elektronicznych służby celnej) i wystąpienie o nadanie numeru EORI, bez kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa szt 81,30 zł
Sporządzenie wniosku o interpretację indywidualną do Ministra Finansów szt 162,60 zł
Wypełnienie wniosku kredytowego szt 130,08 zł
Wysyłanie pism w imieniu klienta Pocztą Polską szt 20,32 zł
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników szt 121,95 zł
Sporządzanie umów zleceń, umów o dzieło szt 20,33 zł
Sporządzanie kompensat szt 8,13 zł
Sporządzanie noty korygującej szt 4,07 zł
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów szt 4,07 zł
Sporządzenie deklaracji PCC, DT, DN, SD, AKC, VAT-8,VAT-9M,VAT-27, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportu, bez umowy o usługi księgowe szt 45,00 zł
Przygotowanie sprawozdań do GUS, bez umowy o usługi księgowe szt 45,00 zł
Ustalenie planu kont przedsiębiorcy szt 121,95 zł
Sporządzenie zasad obiegu dokumentów szt 406,50 zł
Sporządzenie Polityki rachunkowości szt 243,90 zł
Ustalenie i przekazanie deklaracji dotyczącej opłaty środowiskowej od jednego pojazdu szt 105 ,69 zł
Pomoc w zatrudnieniu 1 obcokrajowca rycz 162,60 zł
Opracowanie regulaminu wynagradzania/ regulaminu pracy/regulaminu ZFŚS szt  200,00 zł
Udzielanie odpowiedzi na zapytania i wysyłanie informacji do komorników w związku z zatrudnieniem szt 20,33 zł
Zapewnienie segregatorów, teczek akt osobowych szt 3,50 zł

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

JAK MOŻEMY
POMÓC?

Nasze nowoczesne, optymalne rozwiązania ułatwią Ci start w świat biznesu. Skup się na tym co chcesz robić, resztę pozostaw nam.

Szczegóły usług