Obsługa BHP i PPOŻ

Oferujemy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ w formie umowy stałej lub czasowej. Każda nasza oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych Klientów, przy uwzględnieniu takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób czy lokalizacja przedsiębiorstwa. Dbanie o zasady BHP to nie tylko właściwa praktyka, ale przede wszystkim obowiązek prawny nałożony na każdego przedsiębiorcę. W związku z tym, że obsługa BHP to wieloaspektowy i sformalizowany proces, firmy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług outsourcingu. To świetny sposób na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy w budżecie. Gwarantujemy precyzyjne dopasowanie warunków przedsiębiorstwa do aktualnych norm prawnych, co zapewnia pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Outsourcing obsługi BHP i PPOŻ

Prowadząc outsourcing obsługi BHP i PPOŻ, doradzamy w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Przeprowadzamy szkolenia z udziału pierwszej pomocy przedmedycznej.

W skład naszej oferty wchodzi:

  • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • prowadzenie obowiązujących rejestrów,
  • doradztwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ,
  • opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i PPOŻ,
  • kontrola warunków pracy,
  • realizacja nakazów organów kontrolnych,
  • reprezentowanie Zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi,
  • organizowanie pomiarów środowiskowych.

Podejmujemy się informowania pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach. Oferujemy również pełne doradztwo w obszarze rozwiązywania aktualnych problemów z zakresu BHP i PPOŻ. Zapewniamy fachową pomoc w opracowywaniu instrukcji do maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu firmy.