BHP

Oferujemy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing) – w formie umowy stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby BHP, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Każda nasza oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych Klientów, przy uwzględnieniu takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób czy lokalizacja przedsiębiorstwa. Każdy z naszych Klientów obsługiwany jest przez specjalistę, który jest z Państwem w stałym kontakcie.

 • prowadzenie szkoleń wstępnych pracowników
 • prowadzenie szkoleń okresowych pracowników
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie pracowników z jej wynikami
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie obowiązujących rejestrów
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i ppoż.
 • pomoc w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i ppoż.
 • opracowania instrukcji do maszyn i urządzeń
 • pomocy w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach
 • organizowanie pomiarów środowiskowych
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów z zakresu BHP i ppoż.
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed jednostkami kontrolnymi
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.