45520434_2205476803068357_7644783783899561984_o

Księgowość

Nasze biuro rachunkowe działa w oparciu o Certyfikat Księgowy Nr 11402/2005, wydany w 2005 roku przez Ministra Finansów, nadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo.

Naszym Klientom oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, Ewidencji na potrzeby podatku VAT. Księgi prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przygotowujemy okresowe sprawozdania finansowe, statystyczne oraz deklaracje podatkowe. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia.

Klientami naszego biura są spółki prawa handlowego, spółki osobowe, spółdzielnie, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Usługi świadczymy w siedzibie naszego biura (także poprzez zdalne połączenie z serwerem klienta) lub w siedzibie Klienta.

Świadcząc usługi księgowo-podatkowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do Klienta.

W zakres obsługi wchodzi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, wprowadzenia, informacji dodatkowej
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • sporządzanie informacji sprawozdawczych do NBP,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędów Celnych,
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, środków transportu,
 • wypełnianie deklaracji i rozliczanie opłat środowiskowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
 • sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych według potrzeb Klienta.

Certyfikat księgowy

certyfikat ksiegowy scaled
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jak dobrać najlepsze rozwiązania do Twojej działalności.

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z naszych usług.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.