BRMK

Pełna księgowośćBiałystok

Proponując optymalne rozwiązania z zakresu księgowości i podatków, wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju ich działalności. Korzystanie z usług księgowych to najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na spełnienie wymagań formalnych i ustawowych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zbilansowana księgowość to kluczowane narzędzie, które pomoże w lepszym zarządzaniu biznesem. Nasi eksperci pomogą w skutecznej kontroli kosztów oraz optymalizacji podatków, a także wskażą, jak najlepiej wykorzystać potencjał firmy.

Naszymi Klientami są spółki prawa handlowego, spółki osobowe, spółdzielnie, organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Usługi w obszarze księgowości świadczymy w siedzibie naszego biura (także poprzez zdalne połączenie z serwerem) lub w siedzibie Klienta. Świadcząc obsługę księgowo-podatkową, kładziemy nacisk na rzetelność i indywidualne podejście do Twoich oczekiwań i potrzeb.

Co wchodzi w zakres pełnej księgowości?

Stale podnosząc atrakcyjność oferty, staramy się oferować najnowocześniejsze usługi księgowe, które spełnią rosnące wymagania przedsiębiorców. Zakres prowadzonej pełnej księgowości to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się realia biznesowe na rynku polskim oraz zagranicznym.

Zakres prowadzonych usług obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale, wprowadzenia, informacji dodatkowej
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie okresowych deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • sporządzanie informacji sprawozdawczych do NBP,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędów Celnych,
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, środków transportu,
 • wypełnianie deklaracji i rozliczanie opłat środowiskowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
 • sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych według potrzeb Klienta.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od księgowości w biurze w Białymstoku i Ignatkach. Z przyjemnością opracujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i cennik usług księgowych.

Certyfikat księgowy

Certyfikat księgowy
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jak dobrać najlepsze rozwiązania do Twojej działalności.

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z naszych usług.