Księgowość e-commerce

W zakres naszych usług wchodzi księgowość e-commerce. Dysponujemy wiedzą na temat działania tej branży i formalności związanych z eksportem czy importem. Wiemy, jak funkcjonują platformy sprzedażowe i używane systemy płatności. Współpracujemy z klientami, którzy działają na rynku Polskim, a także zagranicznym.

W zakres usług związanych z księgowością e-commerce wchodzi:

  • rachunkowość ogólna – prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestracja i klasyfikacja transakcji finansowych, tworzenie zestawień finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych raportów finansowych,
  • rozliczenia podatkowe – przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych, takich jak VAT, CIT, PIT, oraz monitorowanie terminów płatności podatków,
  • kontrola kosztów i wydatków – monitorowanie i analiza kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem e-sklepu, w tym kosztów związanych z zakupem towarów, opłat za usługi, magazynowanie, wysyłkę itp.,
  • zarządzanie płynnością finansową – monitorowanie przepływu gotówki, zarządzanie terminami płatności i terminami otrzymania płatności, aby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa,
  • obsługa płatności i transakcji – śledzenie i dokumentowanie wszystkich transakcji finansowych, w tym płatności od klientów, opłat transakcyjnych, rabatów, zwrotów i innych operacji,
  • raportowanie finansowe – przygotowywanie regularnych raportów finansowych, takich jak raporty zysków i strat, analizy wskaźników finansowych oraz inne raporty dostosowane do potrzeb firmy,
  • rozliczenia międzynarodowe – jeśli klient prowadzi działalność międzynarodową, musimy uwzględniać różnice w przepisach podatkowych, walutach i regulacjach związanych z danymi rynkami.

Przedsiębiorcom prowadzącym sklepy internetowe proponujemy też usługę wirtualnego biura. Takie osoby zwykle nie dysponują osobną siedzibą, a większość operacji wykonują z własnego domu. W takim przypadku skorzystanie z zewnętrznego adresu pozwala na zachowanie większej prywatności.