Blog

księgowość pełna

Księgowość pełna, czy uproszczona?

Prowadząc własną firmę, nieodłącznym elementem jest odpowiednie zarządzanie finansami i księgowością. W tym kontekście bardzo często pojawia się pytanie, czy lepiej wybrać pełną, czy uproszczoną księgowość?

Czytaj dalej
składki ZUS

Jak prawidłowo obliczyć wysokość składki ZUS?

Obliczanie składki ZUS to ważny aspekt dla przedsiębiorców. W tym artykule omówimy kluczowe zasady obliczania składki ZUS.

Czytaj dalej
kalkulator, ołówek, rachunki

Księgowość, a rachunkowość- różnice

Pojęcia księgowość i rachunkowość często stosowane są zamiennie, jednakże nie są to synonimy. To dwa odrębne pojęcia, w przypadku których występują istotne różnice. Księgowość to swoisty język biznesowy, który służy do rejestrowania transakcji w księgach rachunkowych. Z kolei rachunkowość ma szerszy charakter i odnosi się do analizy ekonomicznej.

Czytaj dalej
polskie pieniądze

Zasady rozliczania firmy z ZUS

W prowadzeniu działalności gospodarczej jednym z najważniejszych aspektów jest prawidłowe rozliczanie składek ZUS. W tym artykule zaprezentujemy Ci kluczowe zasady rozliczania firmy z ZUS w kontekście działalności Biura Rachunkowego BRMK z Białegostoku, które oferuje kompleksowe usługi księgowe, obsługę BHP i kadr.

Czytaj dalej
napis ZUS

Jak przygotować firmę do kontroli ZUS?

Wypełnianie swoich obowiązków wobec fiskusa, to nie wszystkie powinności, jakie ciążą na przedsiębiorcy. Równie istotne okażą się rzetelne i prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz terminowe sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, jak również naliczania i odprowadzania składek. W najlepszej sytuacji są ci płatnicy składek, którzy swoje kontakty z ZUS powierzyli firmie księgowej oferującej ponadto

Czytaj dalej
kobieta podpisująca dokument

Jak wystąpić z PPK?

Prowadzenie obsługi księgowej firm wiąże się z reguły nie tylko z zajmowaniem się rachunkowością, ale również sprawami kadrowo-płacowymi oraz łączącymi się z nimi obowiązkami. Wiele biur księgowych oferuje m.in. przygotowywanie umów o pracę, rozliczanie urlopów czy gromadzenie dokumentacji potrzebnej do akt pracowniczych. Wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych nakładających na pracodawców nowe obowiązki oznacza zwykle, że specjaliści

Czytaj dalej
panowie robiący statystyki rachunkowe

Czy można iść na L4 na umowie zleceniu i otrzymać wynagrodzenie?

Obowiązki formalne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oznaczają konieczność zajmowania się wieloma działaniami obejmującymi księgowość i kwestie określania zobowiązań podatkowych oraz ich odprowadzania, a także kadry i płace. W Białymstoku można zlecić ich wykonanie Biuru Rachunkowemu BRMK. Warto pamiętać, że samodzielne rozwiązywanie wielu problemów, które pojawiają się wówczas, gdy chce się podołać takim wyzwaniom, może być

Czytaj dalej
Księgowa za biurkiem

Jakie uprawnienia musi posiadać księgowa?

Każda firma musi wypełniać swoje zobowiązania wobec fiskusa w sposób, który nie spowoduje konieczności ponoszenia odpowiedzialności karno-skarbowej. Gwarancją poprawnych rozliczeń podatkowych oraz rzetelnego dopełniania wszystkich formalności jest dobrze prowadzona księgowość. W Białymstoku usługi tego rodzaju wykonuje Biuro Rachunkowe Monika Kaca, zapewniając fachową obsługę zgodną ze wszystkimi obowiązującymi standardami. Przekonajmy się, jakie kompetencje są potrzebne do

Czytaj dalej
księgowa w pracy

Od jakiej kwoty należy prowadzić pełną rachunkowość?

Wykonywanie działalności gospodarczej oznacza konieczność wypełniania wielu obowiązków formalnych, w tym właściwego zajmowania się rachunkowością. To, według jakich przepisów należy prowadzić księgi oraz jaki musi być ich rodzaj, zależy od formy prawnej, w jakiej działa przedsiębiorstwo, a także od skali jego funkcjonowania przekładającej się na uzyskiwane dochody. Jeżeli nie zostaną przekroczone określone progi, możliwe będzie

Czytaj dalej
spotkanie biznesowe

Jak przeprowadzić likwidację spółki komandytowej?

Spółki są zakładane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która może wiązać się zarówno z funkcjonowaniem powstałego podmiotu gospodarczego w dłuższej perspektywie, jak i być powołana do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Powołujący spółkę mogą więc od razu określić czas, w jakim będzie ona aktywna albo podjąć decyzję o końcu jej istnienia w wyniku różnych zdarzeń gospodarczych –

Czytaj dalej