Jak założyć spółkę z o. o.? Opis krok po kroku

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada popularny skrót spółka z o. o. Postać ta charakteryzuje się pewną elastycznością. Nie ma ograniczeń na przykład, jeśli chodzi o ilość osób, które mogą ją założyć. Jej rola nie jest też limitowana do jakiejś konkretnej branży. Niezależnie od tego, jakiego typu działalnością się zajmujemy, mamy prawo założyć spółkę z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. u notariusza

Jeśli chodzi o zakładanie spółek, to generalnie rzecz biorąc istnieją dwa sposoby na realizację tego procesu. Jeden z nich ma tradycyjną postać i wiąże się z wizytą w kancelarii notarialnej. Drugi natomiast sięga po nowocześniejsze środki i polega na założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością drogą internetową. Naturalnie pierwszy z wymienionych sposobów wiąże się pod pewnymi względami z większą ilością zabiegów organizacyjnych. Trzeba bowiem nie tylko wybrać się ze stosownymi dokumentami do notariusza, lecz także zrobić to wspólnie z wszystkimi założycielami spółki. Pod względem logistycznym rozwiązanie to wiąże się więc z potrzebą zgromadzenia w jednym urzędzie mniejszej lub większej grupy osób. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u notariusza uwzględnia również uiszczenie opłaty, która uzależniona jest od kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Im jest on wyższy, tym większą wartość osiąga opłata.

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Nieco inaczej wygląda jednak metoda zakładania spółki, która polega na korzystaniu z dobrodziejstw internetu. Żeby ją zastosować, trzeba jedynie mieć możliwość uiszczania płatności elektronicznych, a także posiadać dostęp do konta ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) albo podpis elektroniczny. Ponieważ internetowe zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wiąże się z zatrudnianiem notariusza, mniej też kosztuje.

Różnorodność metod zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewątpliwie korzystnym zjawiskiem. Umożliwia bowiem dostosowanie sposobu do konkretnego przypadku.