Jak wystąpić z PPK?

kobieta podpisująca dokument

Prowadzenie obsługi księgowej firm wiąże się z reguły nie tylko z zajmowaniem się rachunkowością, ale również sprawami kadrowo-płacowymi oraz łączącymi się z nimi obowiązkami. Wiele biur księgowych oferuje m.in. przygotowywanie umów o pracę, rozliczanie urlopów czy gromadzenie dokumentacji potrzebnej do akt pracowniczych. Wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych nakładających na pracodawców nowe obowiązki oznacza zwykle, że specjaliści od księgowości – w Białymstoku usługi takie oferuje m.in. firma BRMK – muszą się zająć dodatkowym obszarem. Z taką sytuacją mamy do czynienia również, gdy chodzi o obsługę PPK. Przekonajmy się, co oznacza ten skrót i sprawdźmy, jak można wyeliminować konieczność przejmowania się tą kwestią.

Czym są PPK?

Skrót PPK oznacza Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli wprowadzony przez ustawodawcę program, który w założeniu miał umożliwiać oszczędzanie dodatkowych środków z myślą o przyszłej emeryturze. Miał on być współfinansowany przez pracodawców, pracowników oraz państwo i od stycznia 2021 r. stał się obowiązkowy dla wszystkich firm, niezależnie od wielkości i stanu zatrudnienia. Jego zasady nie spotkały się jednak z wielkim uznaniem ze strony zainteresowanych, a dla pracodawców okazał się dość kłopotliwy.

Jak zrezygnować z PPK?

Członkiem PPK staje się automatycznie każdy pracownik w wieku do 18 do 55 lat od 10 dnia miesiąca upływającego po 3 miesiącach od momentu zatrudnienia. Rezygnacja z uczestnictwa następuje po złożeniu odpowiedniej pisemnej deklaracji opatrzonej własnoręcznym podpisem. Jest ona ważna przez 4 lata i po tym czasie należy ją złożyć ponownie. Wzór deklaracji opracowało i udostępniło Ministerstwo Finansów. Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, który skieruje go do firmy obsługującej dany podmiot.