Jak przeprowadzić likwidację spółki komandytowej?

spotkanie biznesowe

Spółki są zakładane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, która może wiązać się zarówno z funkcjonowaniem powstałego podmiotu gospodarczego w dłuższej perspektywie, jak i być powołana do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Powołujący spółkę mogą więc od razu określić czas, w jakim będzie ona aktywna albo podjąć decyzję o końcu jej istnienia w wyniku różnych zdarzeń gospodarczych – zmiany warunków prawnych, braku koniunktury czy niepowodzenia rozpoczętego biznesu. Likwidacja spółki w przypadku rozmaitych ich typów oznacza jednak konieczność dopełnienia niezbędnych formalności i nieco odmienne procedury. Przekonajmy się, jak wygląda likwidacja spółki komandytowej.

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W odróżnieniu od spółek kapitałowych – akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością – jej konstrukcja przewiduje zróżnicowanie wspólników pod względem praw i obowiązków. Komplementariusz prowadzi sprawy spółki i odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a komandytariusz jest odpowiedzialny jedynie w ograniczonym zakresie.

Jak wygląda proces likwidacji spółki komandytowej?

Zakończenie działalności spółki komandytowej może się dokonać za sprawą jej przekształcenia, ogłoszenia upadłości oraz likwidacji. W przypadku likwidacji niezbędne będzie wykonanie kilku koniecznych czynności. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku o rozpoczęcie likwidacji, następnie potrzebne będzie przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, a na końcu złożenie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje jednak również możliwości zlikwidowania spółki bez tej długotrwałej i złożonej procedury. W takim przypadku konieczne będzie porozumienie między wspólnikami oraz podjęcie jednogłośnej uchwały o zakończeniu działalności spółki komandytowej. Zawarta między wspólnikami umowa, której przedmiotem jest likwidacja spółki, powinna mieć formę aktu notarialnego i zawierać ustalenie co do podziału majątku, zobowiązań spółki oraz sposobu przechowywania dokumentacji firmy.