5 powodów, by powierzyć kadry i płace księgowej

księgowość

Prowadzenie firmy zatrudniającej pracowników na umowach o pracę lub cywilno-prawnych oznacza nie tylko konieczność dokonywania odpowiednich rozliczeń z fiskusem, ale także prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z dokumentacją pracowniczą i płacową. Najwygodniejszym sposobem radzenia sobie z tym obszarem będzie zlecenie tego zadania odpowiedniemu biuru rachunkowemu. Zajmowanie się kadrami i płacami w Białymstoku najlepiej powierzyć biuru księgowemu BRMK. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres realizowanych w tym zakresie czynności.

Jak wygląda obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa wiąże się z koniecznością prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym wymaganej przez ZUS oraz przygotowywania list płac – naliczania wynagrodzeń według przyjętego systemu, wyliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, rentowe i chorobowe, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto zaliczek na podatek dochodowy. Wśród obowiązków znajduje się także gromadzenie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia oraz wydawaniem świadectw pracy czy przygotowywaniem i przedłużaniem umów o pracę albo ich wypowiadaniem. Należy się zajmować także rozliczaniem urlopów i zwolnieniami.

Dlaczego warto zlecić obsługę kadr i płac biuru księgowemu?

Prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej jest skomplikowane, ponieważ wymaga dobrej znajomości przepisów z różnych dziedzin. W grę wchodzą tu nie tylko kwestie podatkowe, ale także związane z Prawem pracy – wymogami w stosunku do całej dokumentacji czy BHP oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Jest to o tyle trudne, że obowiązujące regulacje ulegają częstym zmianom. Różne jest też podejście Państwowej Inspekcji Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadania z tego obszaru to także konieczność pilnowania wielu terminów od rozliczeń składek na ZUS aż po wypłacenie niektórych zasiłków czy egzekwowanie obowiązku przedstawienia przez pracowników ważnych badań lekarskich.