Cennik

Cennik

Cennik usług dotyczących obsługi księgowo-kadrowej działalności gospodarczej:
• prowadzenie ksiąg handlowych od 471,54 zł + VAT
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów od 105,69 zł + VAT
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego od 97,56 zł + VAT
• obsługa martwych spółek prawa handlowego od 203,25 zł + VAT
• obsługa ksiąg handlowych fundacji, stowarzyszeń od 341,46 zł + VAT
• konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej / 1h 65,04 zł + VAT
• rozliczenie kadrowo-płacowe pracownika od 29,27 zł + VAT
• rozliczenie umów zleceń lub umowy o dzieło – od 18,70 zł + VAT
• zwrot VAT od materiałów budowlanych – od 170,73 + VAT
• roczne rozliczenia podatkowe od 32,52 zł + VAT
• zmiana danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS, Urzędzie Miejskim 25,00 zł + VAT
• prowadzenie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych w cenie obsługi księgowej
• pełnienie obowiązków służby BHP od 121,95 zł + VAT
• sporządzenie oceny ryzyka zawodowego od 81,30 zł + VAT
• szkolenia wstępne BHP pracowników od 44,72 zł + VAT
• szkolenia okresowe BHP pracowników od 44,72 zł + VAT

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Biuro wirtualne to usługa przeznaczona zarówno dla nowych jak i istniejących firm. Każdy nasz klient otrzymuje możliwość w pełni legalnej, potwierdzonej umową najmu, rejestracji działalności gospodarczej pod adresem naszego biura, które mieści się w centrum Białegostoku.

Oferujemy Państwu niżej wymienione Pakiety Biura Wirtualnego:

Pakiet podstawowy biura wirtualnego daje możliwość rejestracji firmy Klienta pod adresem 15-237 Białystok ul. Mickiewicza 80/2, co potwierdzone jest stosowną umową najmu. W ramach pakietu odbierana jest korespondencja lub same awiza w zależności od uzgodnień z klientem. O korespondencji, która nadeszła informujemy drogą mailową. Zyskujecie również Państwo dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje BRMK.

Cena pakietu podstawowego to 100 zł + VAT

Pakiet standardowy biura wirtualnego zawiera wszystkie składniki pakietu podstawowego, dodatkowo korespondencja przychodząca jest otwierana, skanowana i wysyłana na e-maila. W cenie abonamentu pakietu standardowego skanujemy do 40 stron A4 w miesiącu. Skanowanie kolejnych stron odbywa się za dopłatą 30 groszy brutto za stronę. Dodatkowo otrzymujecie Państwo możliwość zamieszczenia linku do Państwa strony jako dodatkowego wsparcia reklamowego na naszej stronie internetowej.

Cena pakietu standardowego to 146,34 zł + VAT

Pakiet rozszerzony biura wirtualnego zawiera wszystkie składniki pakietu standardowego oraz dodatkowo zapewnia możliwość korzystania z gabinetu do spotkań biznesowych z dostępem do internetu w zabezpieczonej sieci w wymiarze 6 godzin miesięcznie wymiennie na 3 godziny/ miesięcznie korzystania z sali konferencyjno-szkoleniowej w ustalonym z nami terminie. Oferujemy dodatkowo napoje: kawa, herbata, woda.

Cena pakietu rozszerzonego to 162,60 zł + VAT

Pakiet prestiżowy biura wirtualnego zawiera wszystkie składniki pakietu standardowego dodatkowo obsługę kalendarza spotkań oraz możliwość korzystania z gabinetu biznesowych z dostępem do internetu w zabezpieczonej sieci w wymiarze 10 godzin miesięcznie wymiennie na 5 godzin/ miesięcznie korzystania z sali konferencyjno-szkoleniowej w ustalonym z nami terminie. Oferujemy dodatkowo napoje: kawa, herbata, woda.

Cena pakietu prestiżowego to 243,90 zł + VAT

UWAGA!!! PRZY PŁATNOŚCI ZA 6 MIESIĘCY Z GÓRY, 7 MIESIĄC ZA 50% CENY!!!

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Serwis obsługi telefonicznej umawianie na wizyty, prowadzenie kalendarza spotkań – cena usługi uzależniona jest od ilości połączeń przychodzących – od 50 zł + VAT miesięcznie za odebranie 30 połączeń przychodzących oraz faksów formatu A4. Dostęp do indywidualnej linii telefonicznej płatny dodatkowo.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Cennik usług zakładania podmiotów gospodarczych i sprzedaży spółek :
• założenie spółki jawnej – 550 zł + VAT
• założenie spółki partnerskiej – 550 zł + VAT
• założenie spółki komandytowej – 569zł + VAT
• założenie spółki z o.o. – od 620 zł + VAT (cały proces rejestracji wraz z przygotowaniem treści aktu notarialnego)
• wypełnianie dokumentacji KRS ( US, GUS, ZUS ) dla osób posiadających już akt notarialny – 430 zł + VAT
• założenie spółki z o.o., do której aportem wniesiona będzie działalność gospodarcza – 730 zł + VAT
• założenie spółki akcyjnej – 1500 zł
• założenie spółki komandytowo – akcyjnej – 950 zł + VAT
• założenie stowarzyszenia bez działalności gospodarczej – 300 zł + VAT
• założenie stowarzyszenia z działalnością gospodarczą – 350 zł + VAT
• założenie fundacji bez działalności gospodarczej – 300 zł + VAT
• założenie fundacji z działalnością gospodarczą – 350 zł + VAT
• przekształcanie spółek, podział, łączenie – od 1000 zł + VAT
• likwidacja spółek – od 1500 zł + VAT
• sprzedaż gotowej spółki (koszty zmian w KRS, koszty notarialne nie wymagające zmiany umowy spółki, pełnomocnictwa, koszty rejestracji do VAT ponosi sprzedający) – 2 400 zł brutto

Oferujemy usługę aktualizacji danych w KRS, US, ZUS niezbędnej po zakupie udziałóww spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualizacja  niewymagająca umowy spółki po zakupie udziałów to koszt 430 zł +VAT, natomiast aktualizacja wymagająca zmiany umowy spółki to koszt 700 zł +VAT.

Współpracujemy z kancelarią notarialną oferującą już od 514 zł komplet potrzebnych dokumentów, czyli akt notarialny zawarcia umowy spółki, odpisy aktu,wzory podpisów. Podane wyżej w cenniku koszty to koszty za nasze usługi. Koszty notarialne i urzędowe dla spółek z o.o. ustalane na podstawie urzędowych stawek.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Cennik naszych usług z zakresu sporządzania wniosków o dofinansowanie/dotację:

• sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu  – stawka indywidualna

• sporządzenie wniosku o dotację osobom bezrobotnym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy – cena 500,00 zł + VAT

• sporządzenie wniosku o dotację osobom prowadzącym działalność gospodarczą dotyczącą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy – cena 650 zł + VAT

• inne usługi stosownie do potrzeb klienta – stawka indywidualna.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Usługa przeprowadzenia rekrutacji pracowników / grup szkoleniowych

Przyjmowanie aplikacji, informowanie pracowników o spotkaniu rekrutacyjnym, informowanie uczestników o terminie szkolenia, raportowanie do pracodawców, instytucji szkoleniowych – stawka indywidualna w cenie od 13,00 zł +VAT za 1 godzinę pracy.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Sale spotkań Białystok

Nasze biuro oferuje najem  sali do spotkań biznesowych w cenie 32,52 zł + VAT za 1 godzinę.

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.

Dodatkowe usługi Jedn. miary Cena netto
Wykonanie odbitki ksero – czarny tusz A4 0,12 zł
Wykonanie odbitki ksero – czarny tusz A3 0,26 zł
Drukowanie materiałów z nośnika – kolorowy tusz A4 0,65 zł
Drukowanie materiałów z nośnika – czarny tusz A4 0,45 zł
Wysyłanie pisma za pomocą  faksu A4 0,41 zł
Przepisywanie pism A4 2,68 zł
Przepisywanie tekstu z wykonaniem tabelki A4 3,01 zł
Bindowanie do 20 stron A4 1,65 zł
Bindowanie od 21 do 50 stron A4 2,20 zł
Bindowanie od 51 do 100 stron A4 4,06 zł
Bindowanie powyżej 100 stron A4 6,40 zł
Laminowanie A3 6,70 zł
Laminowanie A4 3,60 zł
Laminowanie A5 3,20 zł
Laminowanie A6 3,00 zł
Skanowanie A4 0,60 zł
Wypożyczenie rzutnika godz. 15,45 zł
Rozmowy telefoniczne naliczane sekundowo wg aktualnej stawki Telekomunikacji Polskiej sek. 0,10 zł
Podłączenie drugiej linii telefonicznej szt. 160,00 zł
Wydruk przeprowadzonych rozmów – biling szt. 5,00 zł
Internet abonament szt. 35,00 zł
Sprzątanie pomieszczeń biurowych m2 1,00 zł
Malowanie pomieszczenia m2 7,00 zł
Wypożyczenie aparatu telefonicznego mc 15,45 zł
Wynajmowanie pomieszczenia biurowego/ 1 godzina godz. 10,00 zł
Wynajmowanie sali szkoleniowo – konferencyjnej/1 godzina godz. 20,00 zł
Wynajmowanie sali do coworkingu (max 4-6 osób w sali)/1 godzina od 1 osoby godz. 5,69 zł
Serwis kawowy (4 osoby) szt. 7,00 zł
Serwis kawowy (6 osób) szt. 8,13 zł

Stawka VAT naszych usług wynosi 23%.

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny.