Kto może prowadzić uproszczoną księgowość?

Księgowość

Wykonywanie działalności gospodarczej nieodłączenie wiążę się z koniecznością naliczania i rozliczania podatków i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji rachunkowej. Jej forma jest uzależniona od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje firma, a także uzyskiwanych przez nią dochodów. Domyślnym sposobem rejestrowania zdarzeń gospodarczych jest pełna księgowość na podstawie Ustawy o rachunkowości. Jeśli spełnione zostaną określone w przepisach kryteria, można jednak zdecydować się na uproszczoną formę księgowości. W Białymstoku biurem, które na wysokim poziomie obsługuje firmy prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję ryczałtową jest biuro księgowe BRMK.

Jakie firmy mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić firmy, w przypadku których podatnikami zobowiązanymi do rozliczeń z fiskusem są osoby fizyczne płacące podatek dochodowy według skali podatkowej lub podatek liniowy. Obejmuje to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki partnerskie oraz spółki jawne. Warunkiem dodatkowym jest wysokość przychodu, który w ubiegłym roku podatkowym nie mógł przekroczyć progu 2 milionów euro. Jeśli działalność nie była prowadzona przez cały rok, kwotę oblicza się proporcjonalnie do czasu funkcjonowania firmy. Warto pamiętać, że do limitu wlicza się również przychód ze sprzedaży majątku firmy, w tym nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Jeśli przedsiębiorca woli rozliczenia w formie ksiąg rachunkowych, może zrezygnować z formy uproszczonej.

Kto może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Inną formą księgowości uproszczonej jest płacenie podatku zryczałtowanego i prowadzenie ewidencji przychodu. Próg dochodu, który pozwala na korzystanie z tej możliwości, wynosi również 2 miliony euro, a formy działalności, których dotyczy ryczałt to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, partnerska lub jawna. Płacenie tego podatku wiąże się jednak z koniecznością działania w ściśle określonych branżach.