Jak przygotować firmę do kontroli ZUS?

napis ZUS

Wypełnianie swoich obowiązków wobec fiskusa, to nie wszystkie powinności, jakie ciążą na przedsiębiorcy. Równie istotne okażą się rzetelne i prawidłowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz terminowe sporządzanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, jak również naliczania i odprowadzania składek. W najlepszej sytuacji są ci płatnicy składek, którzy swoje kontakty z ZUS powierzyli firmie księgowej oferującej ponadto zajmowanie się sprawami kadr i płac. W Białymstoku usługi tego rodzaju świadczy Biuro Rachunkowe BRMK. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na temat kontroli z ZUS.

Jakich obszarów może dotyczyć kontrola ZUS?

Kontrolerzy z ZUS mogą sprawdzać wszystkie obszary związane z prawidłowością naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe, a także zdrowotne oraz obowiązkowe w przypadku danego podmiotu fundusze np. Fundusz Pracy albo GFŚP. Weryfikowana może być m.in. zgodność z wydanymi wytycznymi wszystkich dokonanych zgłoszeń, obliczeń, potrąceń oraz terminowość składania niezbędnych deklaracji i odprowadzania należności z tytułu składek. W grę wchodzi przyjrzenie się wystawianym zaświadczeniom. Zainteresowanie kontrolerów może ponadto wzbudzić kwestia ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jak również ich wypłacania, czy choćby prawidłowość sporządzania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Co jest wymagane od przedsiębiorcy w ramach kontroli ZUS?

Kontrola ZUS oznacza dla przedsiębiorcy konieczność udostępnienia dokumentacji dotyczącej kwestii objętych zakresem wykonywanych czynności. Musi on też zapewnić warunki do przeprowadzenia kontroli m.in. przekazać do użytkowania odpowiednie pomieszczenie. Należy ponadto udzielać wyjaśnień w sprawach budzących zainteresowanie kontrolerów.