Czy można iść na L4 na umowie zleceniu i otrzymać wynagrodzenie?

panowie robiący statystyki rachunkowe

Obowiązki formalne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oznaczają konieczność zajmowania się wieloma działaniami obejmującymi księgowość i kwestie określania zobowiązań podatkowych oraz ich odprowadzania, a także kadry i płace. W Białymstoku można zlecić ich wykonanie Biuru Rachunkowemu BRMK. Warto pamiętać, że samodzielne rozwiązywanie wielu problemów, które pojawiają się wówczas, gdy chce się podołać takim wyzwaniom, może być trudne. Dobrym przykładem mogą tu być przepisy dotyczące zasiłków chorobowych. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

System zasiłków chorobowych został stworzony z myślą o zapewnieniu źródła utrzymania osobom, które z powodu choroby nie mogą czasowo wykonywać swoich obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji otrzymują one pewną sumę będącą częścią ich wynagrodzenia, dzięki czemu nie tracą dochodów i mogą regulować swoje zobowiązania. Ponieważ dostęp do tego rodzaju świadczenia musi być limitowany z uwagi na obawę o ich wyłudzanie, przysługują one tylko wówczas, gdy uprawniony do tego lekarz wyda zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, które będzie honorowane przez nadzorujący wypłatę zasiłków chorobowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak pamiętać, że wystawienie druku L4, który potocznie jest nazywany zwolnieniem, będzie możliwe tylko w przypadku osób, które odprowadzają na nie składki. Siłą rzeczy nie obejmują więc osób, które świadczą pracę na podstawie powszechnych dziś umów cywilno-prawnych, w tym umowy zlecenia, o ile nie przystąpią one do ubezpieczenia dobrowolnego.

Kto i kiedy otrzyma zasiłek chorobowy?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie działa automatycznie, o ile nie minął 90-dniowy okres karencji między zgłoszeniem a chorobą. Do tego czasu wlicza się jednak także okresy poprzednich umów, jeśli przerwa między nimi była krótsza niż 90 dni. Niektóre osoby mogą jednak otrzymać świadczenie wcześniej – będzie tak m.in. jeśli niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem w pracy albo w drodze do pracy.